Welkom op de website van Nieuw Koorproject!

‘Brahms belicht!’

Je bent hier op de plek waar je alles kunt lezen over een nieuw muziekinitiatief: Nieuw Koorproject organiseert kortdurende koorprojecten voor gevorderde kamerkoor-zangers. Het eerste project ‘Brahms belicht!’ kent slechts twee repetitiedagen met aansluitend een concert.

We verplaatsen het project ‘Brahms belicht!’ naar volgend jaar, vanwege de corona-crisis. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe repetitie- en concertdata en een nieuwe mogelijkheid tot het doen van auditie, meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

We studeren onder leiding van Niels Kuijers een afwisselend programma in met werken van Johannes Brahms in diverse bezettingen, zowel a capella als met pianobegeleiding, twee- en vierhandig.

Gevorderde kamerkoorzangers
Dit project is bedoeld voor zelfstandig musicerende kamerkoorzangers. Aan deelname gaat een auditie vooraf.
Dit geldt voor iedereen!

Als deelnemer studeer je vóór de eerste repetitiedag thuis je partijen in. We werken met – ook kleinere! – opstellingen die een grote zelfstandigheid in het musiceren vereisen. Bij sommige stukken delen we het koor op in twee klein-koren.

Initiatiefnemers
Dirigent Niels Kuijers en pianist Jacomijn Puite startten in 2019 met Vera Schijve de voorbereidingen. We richten ons op zangers uit Rotterdam maar ook zeker daarbuiten! Met een digitale nieuwsbrief benaderen we bekenden met een eerste uitnodiging om auditie te doen. Maar ook via deze website kun je je aanmelden.