Welkom op de website van Nieuw Koorproject!

‘Brahms belicht!’

Je bent hier op de plek waar je alles kunt lezen over een nieuw muziekinitiatief om koormuziek in korte studieprojecten voor te bereiden op een concert. Het eerste project ‘Brahms belicht!’ kent slechts twee repetitiedagen. We studeren een afwisselend programma in met werken van Johannes Brahms in diverse bezettingen, zowel a capella als met pianobegeleiding, twee- en vierhandig.
 
Gevorderde zangers
Dit project is bedoeld voor zelfstandig musicerende kamerkoorzangers. Vóór de eerste repetitiedag studeer je thuis de partijen in. We werken met – ook kleinere! – opstellingen die een grote zelfstandigheid in het musiceren vereisen.
Bij kortere stukken delen we het koor op in twee klein-koren.
 

Initiatiefnemers
Dirigent Niels Kuijers en pianist Jacomijn Puite startten in 2019 met Vera Schijve de voorbereidingen. Niels en Jacomijn kennen veel zangers in Rotterdam maar ook zeker daarbuiten! Met een digitale nieuwsbrief benaderen we hen met een eerste uitnodiging om mee te doen.
Maar ook via deze website kan iedereen die denkt in aanmerking te komen, zich aanmelden.