Welkom op de website van Nieuw Koorproject!

‘Brahms belicht!’

Je bent hier op de plek waar je alles kunt lezen over een nieuw muziekinitiatief: Nieuw Koorproject organiseert kortdurende koorprojecten voor gevorderde kamerkoor-zangers. Het eerste project ‘Brahms belicht!’ kent als basis slechts twee repetitiedagen, een inzing-middag met aansluitend een concert. Ter kennismaking met elkaar en de muziek organiseren we een extra repetitiemiddag op 12 februari 2022.

Met het aangescherpte coronabeleid, moeten we het project ‘Brahms belicht!’ opnieuw verplaatsen.
Repetities en concert zijn nu gepland op 18 en 25 juni, en 2 juli 2022.
Lees ook over de extra repetitiemiddag op 12 februari!

Onder leiding van Niels KuijersNiels Kuijers (foto Pieter Postma)
We studeren onder leiding van Niels Kuijers een afwisselend programma in met werken van Johannes Brahms in diverse bezettingen, zowel a capella als met pianobegeleiding, twee- en vierhandig.

Gevorderde kamerkoorzangers
Dit project is bedoeld voor zelfstandig musicerende kamerkoorzangers. Aan deelname gaat een auditie vooraf.
Dit geldt voor iedereen!

Als deelnemer studeer je vóór de eerste repetitiedag thuis je partijen in. We werken met – ook kleinere! – opstellingen die een grote zelfstandigheid in het musiceren vereisen. Bij sommige stukken delen we het koor op in twee klein-koren.

Initiatiefnemers
Dirigent Niels Kuijers en pianist Jacomijn Puite startten in 2019 met Vera Schijve de voorbereidingen. Met een digitale nieuwsbrief benaderen we bekenden met een eerste uitnodiging om auditie te doen. Maar ook via deze website kun je je aanmelden.